Kontakt

DANE TELEADRESOWE

mossArt.com.pl

Produkcja:
44-100 Gliwice
ul. Moniuszki 13

Biuro:
44-190 Knurów
ul. Wilsona 11

NIP: 631-002-59-19
REGON: 272139276

DANE KONTAKTOWE

t: +48 692 967 707
m: office@mossart.com.pl

RACHUNEK BANKOWY

Bank Pekao SA, Oddział w Knurowie
ul. Kapelanów Wojskowych 17
PL 83 1240 4302 1111 0000 5269 6776